Home ดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพ

วิธีป้องกันโควิด เมื่อ โควิด 19 จะอยู่กับสังคมเราไปอีกนาน

มีความจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้จักวิธีป้องกัน โควิด 19 นั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันเชื้อโควิดมันมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทั้งนี้มันยังมีการกลายพันธุ์พัฒนาไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้วงการแพทย์เร่งพัฒนาวัคซีนสำหรับฉีดเข้าร่างกาย และยาทั้งแบบพ่นจมูก กิน หรือแม้กระทั่งมีแบบติดที่ผิวหนัง เพื่อใช้รักษา ป้องกัน ให้ทันต่อความต้องการของผู้คนทั่วโลก สำหรับแนวทางการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นมีวิธีดังต่อไปนี้ สวมหน้ากากอนามัยหากไปในที่สาธารณะ หรือที่มีคนพลุกพล่าน หน้ากากอนามัยนับว่ามีความจำเป็นมาก เพราะว่ามันสามารถช่วยป้องกันเชื้อโควิด ที่ลอยอยู่ในอากาศ รวมถึงมลพิษทางอากาศต่างๆได้ในระดับดีเลยทีเดียว หน้ากากอนามัยที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสและสารปนเปื้อนต่างๆมีดังนี้ หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับหน้ากาก N95...

บทความยอดนิยม

บทความน่ารู้