หูตึง อาการที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ

หูตึง คืออาการที่ผิดปกติในการรับฟัง เป็นอาการที่จะไม่ค่อยได้ยินเสียงที่ชัดเจน โดยเป็นอาการที่มักจะเจอในช่วงของผู้สูงอายุ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองข้าง หรือข้างเดียวก็ได้ ส่งผลโดยตรงทางด้านของการสื่อสาร สำหรับอาการเบื้องต้นก็คือ มักจะขอให้ผู้อื่นพูดประโยคซ้ำ ๆ , มักจะเอามือป้องหูไปด้วยในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดคุย , มักจะเปิดเสียงโทรทัศน์ หรือวิทยุในระดับที่ดังกว่าปกติ

สาเหตุของอาการหูตึง คืออะไร

เกิดจากความผิดปกติของเซลล์รับเสียงภายในชั้นหูใน และรวมไปถึงระบบประสาทที่อยู่ตรงบริเวณหูชั้นในสึกกร่อน โดยที่อาการของความเสื่อมจะมีอาการค่อย ๆ ลามไปเรื่อย ๆ  จึงเป็นสาเหตุที่จะเริ่มทำให้ได้ยินอะไรไม่ค่อยชัด โดยที่กลุ่มคนที่จะพบเจอกับอาการหูตึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อาการหูตึง

อาการพื้นฐานของคนผู้ป่วยหูตึง จะสามารถเกิดขึ้นมาได้หลายปัจจัย อาจเกิดขึ้นได้เพียงชั่วคราว หรืออาจจะเกิดขึ้นภาวรก็ได้ ขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นว่าร้ายแรงขนาดไหน โดยผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้

  • มักขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำ ๆ ช้า ๆ และดัง ๆ เพราะคิดว่าคนอื่นพูดพึมพำหรือพูดไม่ชัดพอ
  • มีปัญหาด้านการได้ยิน โดยเฉพาะเวลาที่มีเสียงรบกวนแทรกหรือเมื่ออยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมาก
  • ได้ยินเสียงพยัญชนะต่าง ๆ ไม่ถนัดชัดเจน
  • เอามือป้องหูไปด้วยในขณะที่ฟังคนอื่นพูด มักจะหันหน้าไปที่คนที่กำลังพูดคุยด้วย หรือเอียงตัว โน้มตัวเข้าไปใกล้ ๆ กับต้นเสียง
  • เร่งเสียงโทรทัศน์ วิทยุ หรือฟังเพลงในระดับเสียงที่ดังกว่าปกติ
  • รู้สึกวิงเวียนได้ยินเสียงกริ่ง หรือเสียงหึ่ง ๆ อยู่ในหู

การรักษาอาการหูตึง

การรักษาที่ถูกวิธี จะเป็นการช่วยให้อาการไม่ร้ายแรง ซึ่งการรักษาอาการหูตึง ก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยของความรุนแรง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเข้าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งการรักษาพื้นษาสามารถทำได้ดังนี้

  • กำจัดขี้หูที่อุดตัน : สำหรับอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหามาจากขี้หูอุดตัน สามารถรักษาด้วยวิธีพื้นฐานคือ ล้างหู หรือใช้ยาหยอด
  • การใส่เครื่องช่วยฟัง : วิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ป่วยที่เกิดอาการหูตึง จะเป็นการใส่อุปกรณ์เสริมสำหรับช่วยฟัง จะมีลักษณะที่พอดีกับรูปทรงของหู มักจะถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยที่หูตึงที่มาจากสาเหตุจากหูชั้นในได้รับความเสียหาย
  • การฝังประสาทหูเทียม : เป็นการผัดตัดที่จะทำการใส่เครื่องมือขนาดเล็กลงไป โดยเรียกการผ่าตัดนี้ว่า ประสาทหูเทียม สำหรับวิธีการรักษาแบบนี้จะถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณประสาทรับเสียงเท่านั้น
  • การผ่าตัด : สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรง จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดส่วนใหญ่มักจะมาจากสาเหตุ การติดเชื้อในหูซ้ำ ๆ มักจะมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางเพียงเท่านั้น

สาเหตุของอาการผู้ป่วยโรคหูตึงก็คือการสูญเสียประสาทสัมผัสในส่วนของการได้ยิน ที่ส่วนใหญ่แล้วอาการที่เกิดขึ้นเกิดมาจากผลกระทบมักเกิดโดยผลกระทบมาจากความผิดปกติของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง สามารถรักษาด้วยวิธี ทานยา หรือหยอดหู ก็ได้ตามลำดับอาการที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรง จำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น เพื่อที่จะได้เข้ารับการรักษาที่ถูกวิธี โดยอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัด