เพลงกล่อมเด็ก ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไรบ้าง

เพลงกล่อมเด็ก เป็นเพลงที่คุณแม่ร้องหรือเปิดให้ลูกน้อยฟัง ทั้งที่ขณะตั้งครรภ์และคลอดออกมาแล้ว มีความเชื่อที่ว่าเพลงหรือดนตรีที่เปิดให้ลูกฟังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองให้กับลูกได้  รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างอีกด้วย

เพลงกล่อมเด็กช่วยให้นอนหลับและผ่อนคลาย 

เพลงกล่อมเด็กที่เหมือนกันแทบจะทุกวัฒนธรรมคือ เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกนุ่มนวล ผ่อนคลาย ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการนอนหลับ มีท่วงทำนองที่ช้า นุ่มนวล ผ่อนคลาย ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ทำให้รู้สึกสงบมากขึ้น หายใจที่ลึกขึ้น 

เพลงกับการรับรู้ของลูก 

ในช่วงสัปดาห์ที่ 16-18 ทารกในครรภ์จะเริ่มได้ยินเสียงเป็นครั้งแรก ต่อมาที่สัปดาห์ที่ 24 หูจะมีการพัฒนาการมากขึ้น สามรถผงกหัวตามจังหวะเสียงได้ และในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนคลอดเด็กจะจำเสียงของแม่ได้ 

ประโยชน์ของการฟังเพลงกล่อมเด็ก 

เพลงกล่อมเด็กมีด้วยกันหลายแบบ เพลงที่มีท่วงทำนองที่ไพเราะ จังหวัดสม่ำเสมอ เปิดคลอเบาๆ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้าน เช่น 

1.พัฒนาความจำ เสียงดนตรีกระตุ้นการทำงานของสมอง ทำให้ทักษะความจำดีขึ้น สังเกตได้ว่าเวลาที่ลูกได้ยินเพลงที่คุ้นเคยก็จะมีรอยยิ้ม หรือขยับตัวตอบสนองต่อเพลงนั้นทันที แสดงให้เห็นว่าเด็กจำเพลงที่เปิดได้  นอกจากนั้นเนื้อเพลงกล่อมเด็กมักจะใช้ภาษาง่ายๆ มีเสียงคล้องจอง ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาผ่านเสียงเพลง และสามารถจำจำคำต่างๆ ได้เร็วขึ้น 

2.ช่วยให้อารมณ์ดี ผ่อนคลาย เพลงกล่อมเด็กมักมีท่วงทำนองที่ผ่อนคลาย อ่อนโยน  ทำให้เด็กๆ รู้สึกสงบ อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอคงที่ และหลับได้ลึกขึ้น ไม่ค่อยจะร้องไห้งอแง  

3.ช่วยลดอาการซึมเศร้า มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าจังหวะ ท่วงทำนอง เนื้อเพลง สามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกคลายความซึมเศร้าหรือวิตกกังวล เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฟังเพลง ดังนั้น เพลงกล่อมเด็กไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยพัฒนาสมองเพียงอย่างเดียว แต่ดนตรีในบทเพลงกล่อมเด็กก็มีส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงเข้ากับสมอง รวมถึงบทเพลงอื่น ๆ นี้ก็ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงสมองได้ทั้งสิ้น เพลงทุกเพลงมีดนตรีเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับเซลล์สมองนั่นเอง 

4.ช่วยเพิ่มทักษะการคิด การที่เด็กได้ฟังเพลง เป็นการฝึกทักษะการเชื่อมโยงอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเชื่อมโยงเสียงดนตรี การเชื่อมโยงภาษา การออกเสียง และความหมาย รวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลง ทำให้สมองเรียนรู้การทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น 

เพลงกล่อมเด็กนอกจากจะเป็นตัวช่วยให้ลูกน้อยหลับได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น แต่ด้วยทำนอง เสียงดนตรียังช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองและอารมณ์ให้เด็กได้อีกด้วย