วิธีการตั้งศาลพระภูมิ เพื่อเสริมดวงเสริมโชคลาภ

การจัดตั้งศาลพระภูมิเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ตามบ้านเรือนที่อยากจะเสริมสร้างสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชคลาภให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว ในส่วนของความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาลพระภูมินั้นเป็นที่อยู่ของพระชัยมงคล เป็นเทพที่คอยปกปักษ์รักษาคนในครอบครัวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

หากเราต้องการตั้งศาลพระภูมิไว้บริเวณบ้าน เราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีตั้งศาลพระภูมิให้ถูกต้องจึงจะส่งเสริมพลังในด้านที่ดีให้เราได้อย่างเต็มที่

วิธีการเลือกศาลพระภูมิ

วิธีในการเลือกศาลพระภูมิไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเลือกแบบไหน แล้วแต่ความพึงพอใจของเจ้าของบ้านและความเหมาะสมของพื้นที่บ้านนั้นๆ โดยศาลพระภูมิจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 80-120 เซนติเมตร ขนาดที่ใหญ่ขึ้นของศาลพระภูมิก็จะมีราคาที่สูงตามไปด้วย

หากมาว่ากันตามตำราระดับความสูงของชานชาลาศาลพระภูมิควรอยู่เหนือระดับปากเจ้าของบ้าน บางตำราก็บอกว่าต้องอยู่เหนือคิ้วเจ้าของบ้าน ดังนั้นข้อนี้จึงขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบ้านเป็นหลัก

ส่วนในเรื่องของสีของศาลพระภูมิตามหลักฮวงจุ้ยแล้วศาลพระภูมิจะเป็นธาตุไฟ ดังนั้นสีที่ควรใช้ซึ่งเหมาะกับธาตไฟคือสีแดง แต่ในบางตำราบอกว่าศาลพระภูมินั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆ ควรจะใช้สีขาวเป็นหลักและตัดขอบสีทอง ส่วนสีที่ไม่ควรใช้ คือ สีดำ สีฟ้า และสีน้ำเงิน เพราะว่าเป็นสีของธาตุน้ำ ซึ่งจะไม่ส่งเสริมพลังของศาลพระภูมิซึ่งเป็นธาตุไฟ

วิธีการตั้งศาลพระภูมิ

  1. ควรตั้งศาลให้ห่างออกมาจากตัวบ้าน

 เพราะว่าไม่ให้เงาจากตัวบ้านไปทับศาลพระภูมิ และไม่ให้เงาของศาลพระภูมิมาทับตัวบ้าน ที่ทำกันแบบนี้เพราะมีความเชื่อว่าบ้านจะถูกสิ่งชั่วร้ายหรือวิญญาณมาเบียดเบียน ทำให้ชีวิตมีแต่ปัญหา ทำการงานสิ่งใดก็ไม่ราบรื่นจะพบเจอแต่อุปสรรค

  1. ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิตรงกับประตูบ้านหรือตัวบ้าน

ที่ให้ทำแบบนี้เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เข้ามายังตัวบ้านของเราได้

  1. บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิควรสูงกว่าพื้นบ้าน 1 คืบ

ศาลพระภูมิถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์รักษาเรา พื้นที่ในการตั้งศาลจึงควรอยู่สูงกว่าพื้นที่ตั้งของบ้านนั่นเอง

  1. ไม่ตั้งศาลหันไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้

เพราะว่าทั้งสองทิศนี้ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหมายถึงชีวิตจะตกต่ำและอยู่ใต้ผู้อื่น ส่วนทิศที่ควรตั้งศาล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือว่าดีที่สุด รองลงมาคือทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้

  1. ควรมีฤกษ์ยามสำหรับการตั้งศาล

ควรหาพราหมณ์หรือผู้มีความรู้ความสามารถในการตั้งฤกษ์งามยามดีเพื่อเป็นสิริมงคลในการตั้งศาลพระภูมิในบริเวณบ้านของเรา

เมื่อคุณรู้วิธีตั้งศาลพระภูมิภายในบริเวณบ้านได้อย่างถูกต้องแล้ว เชื่อว่าจะเป็นการเสริมบารมี เสริมสิริมงคล ให้แก่คนในครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี